ENERGIE A DLOUHOVĚKOST

Tvrdě pracujte na výměně opotřebovaných látek .Otravné látky jsou kyselého původu a tělo při přebytku zadržuje vodu aby je neutralizovalo.

Pokud vám chybí energie a jste neustále unavení,vedete nesprávný způsob života – nesprávně se stravujete.

Výživa je nepochybně největším zdrojem energie a její složení určuje energetickou rovnováhu v organizmu .

Životní síla či energie je dána geneticky ,záleží však na nás jak s ní hospodaříme.

Činnost mozku může být oslabena stálými stresy nebo působením toxinů.

Toxiny ze střev ovlivňují také páteř a klouby,dochází k blokacím,které brání proudění energie

Přitom páteř je hlavní energetickou cestou a má velký význam pro naše zdraví

Mnoho energie nám odebírají i plísně patogenní mikroorganizmy přemnožené v zaneseném střevě.

Energii člověk čerpá zejména ze sacharidů (obilovin,zeleniny a ovoce) ,které spaluje za pomocí vdechovaného vzduchu.

Další vývoj organizmu probíhá za pomocí REGENERAČNÍCH DĚJŮ ,které jsou organizmu dány geneticky .

Ty se však ničí nepříznivými ekologickými podmínkami ,proto nastupují regenerační enzymy.Tady vám pomůže čerstvá zelenina a ovoce.Dobré je také sušené ,které vám vyčistí střevo a také vyléčí.

Pokud tělu tuto potravu neposkytnete ,dojde k narušení energetické rovnováhy a následuje nemoc ,která vás jemně upozorní ,že jste vybočili ze své dráhy.

Skutečná délka života je dána každému již při narození .Jenom si ji pak člověk zkracuje nebo prodlužuje tím ,jak žije.Je však jisté ,že život nám prodlouží a docela jistě zkvalitní kaloricky omezená , ale hodnotná strava.Správnou potravou ,bohatou na ovoce a zeleninu,podpoříte zejména činnost mozku, který spotřebovává nejvíce energie z potravin ve formě glukózy .

Na procesu stárnutí mají také velký vliv buňky a tkáně našeho obranného systému Patří sem brzlík ,mícha, slezina ,lymfatické žlázy ,ale hlavně zažívací trakt.Pokud budete mít čistý žaludek a střevo ,dožijete se vysokého věku. Důležité je i správné rozdělení energie (fyzická ,tvůrčí ,sexuální ) Dělí se totiž nepravidelně a jedna z nich vždy převládá.

Tohle nasměrování energie je důležité i v jednotlivých životních obdobích .Každý věk má svůj úkol a poslání.

Do 20 let-mládí , od 20 do 30 – zakládání rodiny , od 30 do 50 – poznávání vlastních omylů , od 60 až 70 stáří.

Chcete –li se dožít vysokého věku,musíte s energií šetřit a neustále ji doplňovat i netradičními způsoby.

Při pobytu v přírodě vám dodá síly obejmutí dubu či jiného stromu (pravá ruka nahoře ,levá dole)

Je třeba se obklopovat vším dobrým,co poskytuje příroda a vyhledávat známosti lidí hlavně mladými ,kteří kolem sebe šíří kladnou energii.